tutorial jul 2010Tutorialen er laget med PSP X2
Kan også lages med eldre versjoner.

3 tuber. 1 makse, 2 gullpattern,
1 texture.
Plugins: Xero XL og Eye candy 3

Materiale og plugins her.Tuber av Sisheu,Nikita og Chichi.

Sett inn masken i maskemappen din,gullpattern i patterns
og texuter i texture mappen.
Plugins åpnes og sette inn i plugins mappen din eller
annet.

Animation Shop laster du gratis ned i fra nettet.
 

Husk å lagre ofte.

Åpne et nytt image 1100x850 pixels

Forgrunnsfarge b3251d bakgrunnsfarge 9c0307
Fyll med gradient

Effects-texture effetcts- finn texture englernybg5

Effekcts en gang til men sett da elevation til 30
finn tuben 1206401503_fleurs, layers-lode/save layers- finn
masken 20-20,ok,delete masklayers, merge group.
Denne tuben har for mye sort rundt seg og det meste blir nå borte.
Sett tuben inn i bildet.
Aktiver layeret og sette inn disse verdier.


Kopier layeret 2 ganger, du skal nå ha 3 layer med blomsten.
Flytt de litt rundt omkring, vi justrer mer på de siden.

Sett inn tuben Chichi-nacimiento2_30nov20081
flytt det opp mot høyre hjørne.
Opacity layeret til 70
Adjust- smart photo fix


 
Drop shadow med innstilling -1.1.50, 5
Effects-plugins- Xero XL, Fuzzifier,

Kopier tuben x-mass4 advent.TbS.psp, lukk ned orginalen.
resize tuben 80%Sett inn tuben
Blend mode 80, drop shadow, samme innsttilling som før.
Nå skal vi justere tubene på bildet en del. forstør tuben med
jesusbarnet, flytte de 3 forskjellige blomstene og lysene også, se på
top bildet.

Nytt rasterlayer, ikke bry deg om hvor det havner, finn gullpattern 1,
fyll rasterlayeret, selections- select all-modify-contract 1, delete.
nytt rasterlayer- finn gullpattern 2, fyll i rasterlayeret. selections. modify,
contract 3. delete. Nytt rasterlayer, fyll med gullpattern 1, selection- modify-contract 1,delete,
deselct, drop shadow med samme innstilling som før.

Sett inn navnet ditt.
Finn rasterlayeret med den siste innsatte gullkant, aktiver dette.
Effects- 3D- buttonzise.


 

Rasterlayeret  ligger antakelig som nr. 1 nå, flytt det nedover slik
at det kommer under skriften og navnet ditt: layeret ser slik utKopier bildet og legg ned orginalen.
Layers merge all på kopibildet.
Selection tools, lasso- freehandTegne rundt med lassoen på alle lysene.
Slik skal det se ut.


Kopier bildet 4 ganger.
effects- plugins- eye candy 3- fire
1. bildet med disse innstillinger, save as,husk at det står, psp animation shop, på filetype.
lagre dette som x-mas 1, husk hvor du lagrer:-))

2. bilder har samme innstilling men med random seed 46, lagre som x-mas 2.
3. bilde har random seed 72, lagre som x-mas 3. 4. bilde har random seed 88
lagre bilde som x-mas 4.

Åpne animasjonshop, trykk Wizard knappen, under file.
et vindu dukker opp, trykk neste, neste,neste,
sett inn dette her.


trykk neste og add image, finn dine 4 bilder som du har lagret
og trykk neste og fullfør, sjekk animasjonen herLukk igjen bildet trykk på krysset til bildet under, svar ja på spørsmålet og du  for opp en boks, der du skal lagre bildet,
Husk at du lagrer i riktig mappe, ellers så er det håpløst å finne igjen bildet.Gi bildet et nytt navn, jeg kaller mitt
for tut blue winter 2010 ani, dette blir lagret som gif.Ellers så for du ikke bildet animert. Trykk lagre og neste,
neste,neste,fullfør.

Da er vi ferdige:-)) med et julebilde.
 

Håper du likte dette, er noe du ikke skjønner , ta kontakt med meg.Tilbake

Heidis Design©