tutorial earth angel 2011 

Tutorialen er laget med PSPX2
Kan også lages med eldre versjoner.

Tutorialen er laget etter min ide.

4 tuber, 1 maske, 1 texture
Tuber av mtfp,Alanabrena,Natascha,
Heidis Design.

Materiale her.


4 Plugins.
Xero XL- Artworx-porcelain,
Eye Candy 3, drop shadow;
FM tile tool- blnd emboss
Xenofex 2- Stain.

Plugins her

Ok, da setter vi igang:-))
 

Forgrunnsfarge7c551  bakgrunnsfarge 893300

Nytt image 1100x850 pixels
 

1. Fyll med bakgrunnsfargen, nytt rasterlayer forgrunnsfargen,
huk av på texture, finn texture wp floral 1120, fyll inn.
Drop shadow 1 -1 50 1, layr merge down.
-Effects- plugins-
 FM tile tools- blend emboss-standard innstilling.
Nytt rasterlayer, selecttion- select all-modify-contract 40.
Nytt rastertlayer, fyll med bakgrunnsfargen, nytt rasterlayer
fyll med forgrunnsfargen. Layers- load/save mask- finn masken
Narah mask abstract 71-load. layers-delete mask layer-merge group.
Drop shadow 1 -1 50 1.
ffects-plugins- Xero Xl- artworx

Effects- plugins. Xenofex 2- stain, med
standard innstilling- farge # 835920. effects-plugins- eye candy 3-drop shadow2.Åpne tuben balabrenafallenangel.
Sett inn- imgae- mirror. layer-opacity 30, drop shadow 1 -1 50 1,
adjust sharpen.

2. Åpne tuben 071126195502-62, sett inn, drop shadow samme innstilling som før;
layer- opacity 72.

3. Åpne tuben mtfp last lion Michael Parkes, kopier, lukk orginalen- resize 85 % sett inn
Effects plugins Xero xl-porcelain,Effects-plugins- eye candy 3-drop shadow,
samme innstilling som nr 1, adjust-sharpen.

4. sett inn hjørnene på bildet, kopier, resize 70%, duplicer layerett- image- mirror og image- flip
drop shadow 1 -1 50 1 og adjust sharpen.

Da er vi ferdige:-))

Husk å signere bildet.

 

Back         Meny
 

Heidis Design©