tutorial lady gray 

Tutorialen er laget med PSPX2
Kan også lages med eldre versjoner.

Tutorialen er laget etter min ide.
 

3 tuber, 1 maske.
Tuber Heidis Design, maske hskmask

Materiale her:

4 plugins.
Filter Unlimited, Render,
FM Tile Tools- blend emboss,
Xero XL-porcelain-mistifire
Xenofex 2. stain

Plugins her.

Forgrunnsfarge #6e4f36 bakgrunnsfarge #312016
 


Nytt image 1100x850 pixels

1. Fyll med bakgrunnsfaregen. Effects-plugins-
Filter Unlimited-render


 

2. Nytt rasterlayer, selections-select all, modify-contract 40.
Nytt rasterlayer- fyll med gradient,

Nytt rasterlayer, fyll med bakgrunnsfargen. Layers, lad/save from disk,
finn masken hskmask 64-2011, lad, delete masklayeret, merge gruop.
Drop shadow 10 -15 50 50. Layers- merge down. Deselect.
Effects- plugins-FM tile tool. blend emboss, standard innstilling.
Effects-edge effects- enhance. Effects-plugins-Xenofex 2-stainEffects-plugins. Eye Candy 3-drop shadow3. Hold deg på dette layeret, Effects-image effects- page curl

4. Åpne tuben rose2hsk 2010-1
Sett inn under det øverste layeret. Layer-opacity 72. Drop shadow,
samme innstilling som før. Effects- plugins- Xero XL- porcelain
 

Kopier roselayeret- image- mirror,

5. Åpne tuben, womanhsk 2010-22, sett inn.
duplicer denne tuben, layer-merge down, forstørr tuben noe med
å dra den opp, trykk D på tastaturer og dra i et av hjørnene på
rammen du for frem nå. Når du er ferdig klikk da på move tools og
rammen forsvinner. Drop shadow, samme som før. Adjust-sharpness-sharpen.

6. Åpne tuben arkihsk 2011 36, sett inn, sett den inn under damen, juster den litt, se bildet.
Layers-opacity 70, drop shadow, samme som før.
Effects-plugins-Xero XL-Mistifire

Adjust-sharpness-sharpen.

Da er vi ferdige:-))

Husk å signere bildet.

 

Back        Meny

Heidis Design©