tutorial neptun and mermaid 


Tutorialen er laget med PSPX2
Kan også lages med eldre versjoner.

Tutorialen er laget etter min ide.

4 tuber, 2 masker.
Tuber av Heidis Design.
1 makse hskmask 42 og 20-20 maske

Materiale her:1 Plugns, Filter unlimited- paper texture

Plugins her:

Ok, da setter vi i gang :-))
 

Forgrunnsfarge #9e9e5e  bakgrunnsfarge #625e31

Nytt image 1100x850 pixels

1.fyll med gradient

Nytt rasterlayer, fyll med bakgrunnsfargen.
Layers, load/save mask, finn masken hskmask 42
fyll inn, layers- delete mask layer. Drop shadow,
1 -1 50 50, gjenta en gang til.  Layers, merge group. Effects- edge effects- enhance.
Layers- merge layert down.
Layers- load/save layers- finn 20-20 masken,load, layers-
delete mask layeret. Dupliser dette layeret slik at du har 2.

2. Nytt rasterlayer, fyll med bakgrunnsfargen og legg dette layeret
under maskelayeret. Effects- plugins- Filter unlimited- paper texture
hemp paper 23. Aktiver nå det ene mask layeret og sett det opp i venstre hjørene, gjør det samme med
det andre masklayeret.
 Det blir nok noe justering ettervært.

Det blir seende ut slik.

4. Åpne tuben divhsk 2010 2, sett inn-layers-opacity 40, drop shadow samme som før.
Effects- edge effects- enhance.

5. Åpne tuben dvhsk 2011 93, sett inn - layers-opacity 70,
drop shadow, samme som før, adjust sharpen. Kopeir layeret-
iimage mirror..

6. Åpne tuben divhask 2011 95, sett inn, layer-opacity 70, drop shadow,
samme som før, Effects- edge effects- enhance. Kopier layeret- image- mirror,
slik skal det se ut

6. Åpne tuben fanatsihsk 2010 32, sett inn forstørr layeret noe, drop shadow, som før.
Adjust sharpen.
 

Da er vi ferdige:-))

Husk å signere bildet.

 

Back        Meny
 

Heidis Design©