tutorial summer 2012 

Tutorialen er laget med PSPX2
Kan også lages med eldre versjoner.

Tutorialen er laget etter min ide.

6 tuber,
Heidis Design

Materiale her

2 plugins
Filterter Unlimited- render.
Xero XL- artwork
 

Plugins her:


 

Ok da starter vi:))

Husk å lagre ofte.
Legg alle materialene i sine
respektive mapper.

Tutorialen kan lages i mindre format,
men husk å resize tubene etter det formatet
du lager.

Nytt image 1200x800 pixels

Forgrunnsfarge #a6a7ab  bakgrunnsfarge #46484c.

1, Fyll med bakgrunnsfarge, effects- plugins-Filter Unlimited-Render
 

 

2. Åpne tuben naturhsk 2011 227, sett inn. Layer- opacity 60,
blend mode luminace-legacy. Drop shadow 11 -7 50 100.
Effects-plugins-Xero XL-artwork

3. Åpne tuben naturhsk 2011 197, sett inn. Layers-opcaity 60, drop shadow
samme som før.Effects-plugins.Xeri XL-artwork, samme innstilling som nr 3.


4. Åpne tuben childhsk2012 42, sett inn, drop shadow, samme som før,
effects-plugins.Xeri XL-artwork, samme innstilling som nr 3.Duplictae layeret. layer
merge down.

5. Åpne tuben divershsk 2012 213 sett inn, layers-opacity 72, drop shadow,
samme som før. Kopier dette layeret-image-mirror, juster det slik at det
kommer fint inn i venstre hjørnet., dulicate layeret igjen og sett det pent
inn i høyre hjørne
 

6.Åpne tuben natur 2011 134 sett inn, sett dette layeret under tube layeret
childhsk 2012 42,  layer opacity 72 ,drop shadow samme som nr- 6.

7. Åpne tuben animhsk 2011 66, sett inn- resize 75%. Layers-opcaity 72-
blend mode Luminace legacy.  Drop shadow, samme som nr. 6. Sett dette layeret øvrst.
Adjust sharpen
 

Da er vi ferdige:-))

Back      Meny

  

Heidis Design©