tutorial Thoughts 2011Tutorialen er laget med PSPX2
Kan også lages med eldre versjoner.

Tutorialen er laget etter min ide.

5 tuber av Heidis Design.

Materiale her.4 Plugins
Filter Unlimited,
Render, Photo aging kit.
Fm Tile tools- blend emboss
Xero xl- porcelain.
Eye Candy- drop shadow
 

Plugins her:
 

Ok, da setter vi i gang :-))
 

Forgrunnsfarge 727272  bakgrunnsfarge 343434

Nytt image 1100x850 pixels.

Alle tubene du har her i denne tutorialen,
må du kopiere og lukke orginalen, tubene
her skal gjøres om med image- greyscale.


1.Men fyll først layeret med bakgrunnsfargen.
Effects. plugins-filte runlimited- render,
med standard innstillinger. Bli på dette
filteret, gå til photo aging kit.- border fade.
Holde fremdeles på dette filter, gå til craked paper
effetcts. plugins- FM Tile Tool-blend emboss- standard innstilling.

2. Nytt rasterlayer- selections-select all. Modify-
selct selection borders.

med denne innstillingen.

2. Nytt rasterlayer, åpne tuben framehsk 2010 9.
Image- free rotatet, huk av på all layers.

Husk at du har greyscaletet tube kopien. Kopieer-paste into a selection.
Deselect. Effects plugins-filte runlimited- photo aging kit-dirt and dust

Effects- plugins- eye candu 3-drop shadow med innstilling.
13 18 72.

3. Åpne tuben boathsk 2011 7, kopier, grayscale kopien
resize 90%. Effects. plugins-filte runlimited- photo aging kit.- border fade.
standard innstilling. Effects-plugins-xero xl- porcelain

Adjust- sharpen- sharpen more.

4. Åpne tuben divhsk 2011 67, kopier, greyscale- resize70%,
. Effects. plugins-filte runlimited- photo aging kit.- border fade.standard innstilling
Effects-plugins-xero xl- porcelain, samme innstilling som nr 3, adjsut sharpen-sharpen more.

5.Åpne tuben divhsk 2011 66, kopier, greyscale- image mirror.
Resize 70%.
. Effects. plugins-filte runlimited- photo aging kit.- border fade.standard innstilling
Effects-plugins-xero xl- porcelain, samme innstilling som nr 3, adjsut sharpen-sharpen more.

6. Åpne tuben divhsk 2011 52
kopier, greyscale- image mirror.
Resize 70%
Effects. plugins-filte runlimited- photo aging kit.- border fade. Husk å huke av
i ruten.


Da er vi ferdige:-))

Husk å signere bildet.

Håper du likte denne tutorialen, er det noe du lurer på
så send meg en
mail
 

TilbakeHeidis Design©