tutorial black jack 2012

 

 

Tutorialen er laget med PSPX2
Kan også lages med eldre versjoner.

Tutorialen er laget etter min ide.

4 Tuber, 1 maske, 1 texture
Heidis Design, Guismo, Sassydeb,
Maske  hskmask 65-11, texture wp floral 619

 
Materiale her:


3 Plugins

FM Tile Tools-blend emboss, Filter Unlimited - paper texture, render
Xenofex 2- Stain

Plugins her:
 

Ok da starter vi:))

Husk å lagre ofte.
Legg alle materialene i sine
respektive mapper.
 

Nytt image 1200x800 pixels

Tutorialen kan lages i mindre format,
men husk å resize tubene etter det formatet
du lager.

Forgrunnsfarge #989898 bakgrunnsfarge #151515

1, Fyll med forgrunnsfargen,  nytt layer,hent bakgrunnsfargen,
huk av for texture, finn texture wp floral 619. Fyll inn.
Layers- merge down.

2. Nytt layer, selections- select all- modify- contract 40.
Fyll med bakgrunnsfargen. Effects- Filter Unlimited- render.

Deselect. Effedcts- plugins- Xenofex 2- stain,

Drop shadow,


 

Drop shadow en gang til, med disse innstillinger

3, Nytt layer, selections- select all- modify- contract 70.
Fyll med forgrunnsfargen, nytt layer, fyll med bakgrunnsfargen.
Layer- load-save mask- finn masken hskmask 65-11, fyll inn.
Layer- delete mask layer. Drop shadow 1 -1 50 50. Layer-
merge group. Layer- opacity 80. Layer- merge down.
Effedcts- Filter Unlimited- paper texture- filter paper:Deselect. Effects- plugins - Xenofex 2 stain, samme innstilling som nr. 2.
Effects- plugins- FM Tile Tools- blend emboss-. standard innstilling.
Sett dedtte layeret kant i kant med layeret under på høyre side.

4. Finn tuben naturehsk 2011 62, sett inn. Layers- opacity- 60,
layers- blend mode- luminace lagcy. Drop shadow 14 14 50 50.
Effects- egde effects- enhance.

5. Åpne tuben calguiselegance1929, sett inn, image -mirror,
forstørr tuben slik at den går litt over kanten på layeret under.
Drop shadow med -11 27 50 25, drop shadow
en gang til med 11 -27 50 25. Adjust sharpen.
Kopier dette layeret, image- flip, dra tyben neodver slik at kjolekanten
blir liggende kant i kant med kjolen ovenfor. Layer- opacity 60.

6. Åpne tuben cal-guisverrefleur2-10112008.
Sett inn, Resize  70%.

Husk å ta av haken i resize all layers, ellers så
blir hele bildet lite. Drop shadow 11 -25 50 25:
Effects- plugins FM Tile Tools- blend emboss-. standard innstilling.

7. Åpne tuben deadmandshand2. Sett inn. resize 50%.
Drop shadow  11 -25 50 25, drop shadow en gang til
med -11 25 50 25. Adjust sharpen.


Da er vi ferdige:-))

 

Back          Meny
 

Heidis Design©