tutorial gemini 


 

Tutorialen er laget med PSPX2
Kan også lages med eldre versjoner.

Tutorialen er laget etter min ide.

5 tuber, 1 maske
Guismo, Heidis Design,Silke,
Corinne, Cherokee


Materiale her:

 

4 plugins.
FM tile tool, blend emboss-metalic emboss,
Mura meister cloud, Zenofex-stain,
Alien skin-snap art- oil,
Eye candy 3-drop shadow

Plugins her:

Ok da starter vi:))

Nytt image 1100x850 pixels

Forgrunnsfarge #beae92 bakgrunnsfarge #22130c
 

1. Fyll layeret med bakgrunnsfargen, effects-plugins-Mura Meister cloud, standard innstilling.

2. Nytt layer, selections-select all- selections- modify-contract 40. Nytt layer, fyll med
forgrunsfargen, deselect. Effects-plugins-Xenfofex 2,stainEffects-Alie ski sap art-oil paitEffects-plugis- Eye Candy 3- drop shadow, standard instilling..

3. nytt layer-selectin tools-rectanle- 0 feather. egn en firkant på det lyse layeret.

Nytt layer, fyll med bakgrunsfargen i den stiplete firkanten.
Layer-load/save mask layer. finn masken- floor, load.
Layersdelete mask layeret-merge group, deselect. Bli værende
på dette layeret- drop shdw 13 5 50 100.
Effects- FM tile tools- Metalic emboss, standard innstilling.

4. Finn tuben Cherokee-sundial-artist unk. sett inn,
layers- blend mode- luminca legacy- opacity 60, effects edge effects- enhance.
Drop shadow samme som før.

5.Finn tuben nturehsk 2011 80, sett inn.
over klokken, layers-blend mode-luminace legay-opacity 50,
drp shadow samme som før. Effects- edge effect- enhance.

6.Finn tuben calguisfelins31810, sett inn- image mirror, klikk
på tuben med dyrene. Gå til resizze . resize 70%, husj å ta
haken ellers så blir hele bildet resizet.Effects- Eye candy 3, drop shadow, standard innstilling,
effects-pluginsFM tile tools -blend emboss, standard innstillinh.

7. Finn tuben SKF my frame 199.08. OBS det er 2 tuber på
dette layeret. Kopier den ene damen inn ,
så den andre, Sett damen på den lange benken kant i kant
med layeret under, den adre damen sett litt nedenfor, se bildet.
Effects plugins FM tile tools-blend emboss på begge damene.
Effects-pluginsEye Candy 3 Drop shadow, standard innstilling

8. Finn tuben fleur03.10.01 tubes&mistcoorrine.vicaire.
Kopiere, lukk orginale- resize kopien med 50%, image mirror,
Vri på tuben, slik at stilken kommer i hjørnet.
Effects- plugins-FM Tile tools-Metalic emboss-standard innstilling
Effects-plugins- Eye candy 3-drop shadow, standard innstilling.


Nå er vi ferdig:-))


Back       Meny

Heidis Design©