tutorial purple dreams 

 

Tutorialen er laget med PSPX2
Kan også lages med eldre versjoner.

Tutorialen er laget etter min ide.

Bildet av nordlyset er tatt av Gibi Foto.

3 tuber,2 masker hskmask 58 2011.
20-20 mask
Heidis Design,

Materiale her3 plugins
Filter unlimited-smelter 2,
FM Tile Tools- blend emboss,
Xero XL-porcelain


Plugins her:
 

Ok da starter vi:))

Husk å lagre ofte.
Legg alle materialene i sine
respektive mapper.

Tutorialen kan lages i mindre format,
men husk å resize tubene etter det formatet
du lager.

Forgrunnsfarge #a58ab0 bakgrunnsfarge #644c6f
Nytt image 1100x800 pixels

1. Fyll layeret med gradient,

effects-plugins-Filters Unlimited-smelter 22. Nytt layer, fyll med forgrunnsfargen, nytt layer fyll med bakgrunnsfargen.
Finn masken hsk58 2011, delte masklayer, layer-merge group. Taktiver øverste layer-
høyre museknapp merge down. Effects- edge effects- enhance. Layers-finn masken 20-20,
fyll inn delte masklayer- merge group.
Duplicte layeret og dra det overf til venstre side.

3. Finn tuben flowerhsk2013-239 sett inn, layer-opacity72,
drop shadow 14 16 50 100, effetcs- edge effects- enhance.

4, Finn tuben womanhsk  2013 473, sett inn. Layer
opacity 72, effetcs-plugins- Xero XL porcelainAdjust sharpen.

5. Finn tuben flowerhsk 2013-240, sett inn.
resize 80%, layers-opacity 60.
Effects-plugins-FM Tile Tools-Blend emboss-standard innstilling.


Da er vi ferdige:-))

Back              Meny
 

Heidis Design©