tutorial purpel dream

 


Tutorialen er laget med PSPX2
Kan også lages med eldre versjoner.

Tutorialen er laget etter min ide.

7 tuber, , 1 maske
Heidis Design, Guismo,.Mary, Isabo
I ukjent. Mask 520 Brooke Kroeger6
 

Materiales her

 

6 plugins

Filter unlimited-paper texture
Xero XL-porcelain,
Fm Tile Tools- Blend emboss.
Universal-star
Andromeda-perspective.
Eye Cndy 3-drop shadow
 

Plugins her:

Ok da starter vi:))

Husk å lagre ofte.
Legg alle materialene i sine
respektive mapper.

Tutorialen kan lages i mindre format,
men husk å resize tubene etter det formatet
du lager.

Nytt image 1200x800 pixels

Forgrunnsfarge #a49898 bakgrunnsfarge #625452

1. Fyll med bakgrunnsfragen. Nytt layer fyll med forgrunnsfargen,
Effects- plugins- Filter Unlimited-paper texture-filter paper.
 

Layers-load/save mask, finn masken mask 520 Brooke Kroeger 6, load
Layer-delete mask layeret, drop shadow 1 -1 50 1.Effects- plug in- FM Tile Tools-
Metalic emboss-standard innstilling.. Layers- merge group.

2. Nytt layer, selestion tools- rektangel- feather 0, Tegn en firkant, litt stor,
vi kan redusere eller forstørre etterpå.

Finn tuben textura 405, kopier og paste into a selection. Layers- blend mode-luminace lagcy-
layers- opacity 60. Effects-plugins- Andromeda-perspective.

Forstørr dette layeret noe. Effects-plugins- Eye Candy 3- drop shadow.

3. Åpne tuben Mary 150212-19, sett inn i i brevet, resize tuben 80%.
Kopier damelayeret, layer merge  down Drop shadow 1 - 1 50 1.
Effects- plugins- Xero porcelain

4.Nytt layer, selection tools- rectangle-feather 0,
tegn en liten firkant .

Åpne tuben textura251, kopier, paste into a selection.
Layer-blend mode- luminace legacy. Effects-plugins- Eye Candy 3- drop shadow
samme som nr.2. Effects- 3D effects- buttonize. Skyggefargen
her er bakgrunnsfargen.Åpne tuben calgusiloveand crying51010 sett inn,
resize tuben 80%- layers-opacity 72, Deselect.. Effetcs- edge efffect6gs- enhanche.

5. Nytt layer, gjør akkurat det samme som i nr. 4., men du
skal sette inn tube textura278 istedet. Og du har en opcaity på layers
som er 70.Deselect. Nå går du til image free rotate

Åpne tuben dancehsk2012-71. sett inn, imge free rotate, samme som ovenfor.
Er firkanten for liten så forstørr den litt. Drop shadow 1 -1 50 50.

6. Åpone tuben  bridal lace, sett inn,forstørr tuben. Drop shadow 1 -1 50 50.
effects- edge effects-enhanche.Sett dette layeret under layeret med damen med slør.

Husk å signere bildet dit for nå skal du kopiere
det gå til layer-merge all. Selection tools. lasso- feather 0-freehand-add(shift)
tegn nå på sløret til damen som her.

Kopier så bildet 4 ganger. Ta det første bildet og gå til
effects-plugins- Universe-star. bruk her default sedttings-
lagre dette bilde i psp animationshop file som f.eks. p 1.

På  de neste bildene er settingene slik:

Gå til animation shop, åpne animation wizzard, følge dette til du kommer hit,

Her setter du 15 stedet for 10

Trykk deg videre, på add image, finner du de fire bildene dine,
trykk på de og få de inn i animation shop, trykk videre
 og du for opp hele aimationen, prøv å se
om du er fornøyd ved å trykke view antimation.
Lukk bildet og lukk hele anitamtionen, du for spørsmål om å lagre,
husk å lagre i gif. fil.
 

Da er vi ferdige:-))

 

Back    Meny

   

Heidis Design©